Nemzetiségi Önkormányzat

Beszámoló a NEMZ-E-19-0074 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 5.000.000 forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézményre az alábbi céllal: „A szlovák nemzetiségi oktatás szempontjából jelentős szerepet betöltő Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda felújítási munkálatainak és eszközbeszerzésének támogatására”.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2012-től fenntartója a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda intézménynek. Az épület az 1970-es évek elején épült. A színpad az akkori követelmények szerint került kialakításra. Azóta is technikai eszközök nélkül működtették. A rendszeres színházi előadások alkalmával külső vállalkozók segítségével oldották meg a szükséges hangosítást és fénytechnikát. Ennek megváltoztatását szolgálja a jelenleg beszerelt rendkívül korszerű hang- és fénytecnikai berendezés beüzemelése, a színpad teljes felújítása.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019 júniusában nyújtotta be igényét az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségéhez a támogatás tárgyában. A Támogatási szerződést 2019. augusztus 29-én írta alá Erdélyi Rudolf Zalán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. Ezt követően indítottuk el a projektet az árajánlatok bekérésével és a munkák megszervezésével. A felújítással az egri TPC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bíztuk meg. Az árajánlatban szereplő költségek 1.250.000 forinttal túllépték a támogatási keretet, de a községi önkormányzat nagyvonalúan biztosította a hiányzó összeget.

A munkálatokat 2019. november végén kezdte meg a vállalkozó. A befejezést még karácsony előtt sikerült elvégezni, így az oktatási intézmény karácsonyi előadását már a felújított színpadon, a legmodernebb fény- és hangtechnikai berendezésekkel sikerült lebonyolítani. A műsor megkezdése előtt a fenntartó képviselője Kaszaláné Szabad Judit és Előházi Péter polgármester hivatalosan átadták a felújított színpadot és eszközöket, megköszönve a
támogatóknak a költségeket és a vállalkozónak a végzett munkát. Ezt követően felkérték a gyermekeket, hogy vegyék birtokukba a színpadot.

A kulturális programot az óvodások kezdték, majd az általános iskola betlehemes játéka és irodalmi összeállítása következett, végül Simon Kata operaénekesnő karácsonyi összeállítással szórakoztatta a jelenlévőket. Az ünnepi műsort a szlovák nemzetiségi önkormányzat mákosguba kóstolója zárta. A felnőttek és gyermekek egyaránt elismeréssel nyilatkoztak a felújítás eredményéről, hiszen évek óta először tökéletesen hallották a legtávolabb ülők is a tanulók verseit, énekét. A fények játéka pedig fantasztikusan hatott az átfestett színfalakon.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek és Mátraszentimre Községi Önkormányzatának, hogy anyagi támogatásukkal lehetőséget teremtettek az általunk
fenntartott intézmény felújításához és a szükséges eszközök beszerzéséhez. A támogatásból megvalósított felújítás hosszú távon biztosítja az intézmény és a település rendezvényeinek színvonalas lebonyolítását.

D:\Dokumentumok\logó miniszterelnökség.pngD:\Dokumentumok\bgazrt logó.jpg

Beszámoló a NEMZ-E-18-0089 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 5.000.000 forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézményre az alábbi céllal: „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda korszerűsítési munkálatainak támogatása”.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre, mint a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartója igényt nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségéhez az oktatási intézmény Rákóczi utca 16. szám alatti épület villamoshálózatának cseréjére és az azt követő javító munkálatok (glettelés, festés) elvégzésére.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2012-től fenntartója a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda intézménynek. Az épület az 1970-es évek elején épült, villanyhálózata elavult volt, ami gyakran okozott problémát a megnövekedett elektronikai eszközök használata során. Gyakran leverte a biztosítékot, volt olyan, hogy a fal és a konnektorok füstölni kezdtek. Ezért nyújtottuk be igényünket a teljes villanyhálózat cseréjére.

A villanyszerelést a nyári szünetre időzítettük, mivel a vezetékek kibontása, az épület újra vezetékelése a teljes intézményt érintette. Hogy a tanév zavartalanul elkezdődhessen a javító és festői munkák párhuzamosan folytak.

A vezetékek cseréje mellett új kapcsolók, konnektorok és lámpabúrák kerültek felszerelésre minden tanteremben, folyosókon, irodákban és mellékhelyiségekben. A folyosókon és mellékhelyiségekben energiatakarékosság miatt mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek lettek elhelyezve. A vállalkozó az évek óta nem működő külső világítást is beiktatta.

Ma már korszerűen felszerelt, biztonságos, újrafestett tantermekben folyik az oktatás-nevelés a fenntartásunkban lévő Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskolában.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségének és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy anyagi támogatásával lehetőséget biztosított az általunk fenntartott intézmény felújításához.

D:\Dokumentumok\logó miniszterelnökség.pngD:\Dokumentumok\bgazrt logó.jpg

Beszámoló a NEMZ-N-19-0071 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 1.000.000 forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézményre az alábbi céllal: „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola felújítási munkálatai, eszközbeszerzései valamint az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségeinek kiegészítő támogatása”.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre, mint a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartója igényt nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségéhez az oktatási intézmény telephelyén (Eötvös u. 5-7. szám), az udvaron lévő hinta alatti terület biztonságos burkolatának elkészítésére.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2012. szeptember 1-jén vette át a helyi oktatási intézmény fenntartását. Az óvodai tagintézmény épülete a ´70-es évek közepén épült. Az elmúlt évben (2018) 3,2 millió forint támogatást kaptunk az udvaron lévő kresz-pálya felújítására és udvari játékok vásárlására. A kapott összeg azonban nem fedezte a hinta alatti burkolat cseréjét. Ezért nyújtottunk be ismételten igényt a hiányzó rész pótlására. Erre a 2019-es évben 1 millió
forintot kaptunk.

A kapott támogatás végösszege 1.212.342 Ft volt, amihez a hiányzó részt (212.342 Ft) a helyi községi önkormányzat biztosította. A munka befejezését csak szeptember hónapban sikerült megvalósítani. A hivatalos átadásra az óvoda Mihály napi vásárán került sor. A gyermekek boldogan vették igénybe az immár biztonságosan használható hintát.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek és Mátraszentimre Községi Önkormányzatnak, hogy anyagi támogatásukkal lehetőséget biztosítottak az általunk
fenntartott intézmény felújításához.

D:\Dokumentumok\logó miniszterelnökség.pngD:\Dokumentumok\bgazrt logó.jpg

Beszámoló a NEMZ-TAB-19-0047 számú anyanyelvi és népismereti táborról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 694 ezer forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézmény anyanyelvi és népismereti táborának megvalósításához. A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda felső tagozatos tanulói 2019. június 24-28 között anyanyelvi és népismereti táborban vettek részt Szlovákiában. A tábor bázisa Polomka településen volt a Bučnik nevű panzióban. A panzió egy sípálya lábánál fekszik, a pálya tetején pedig egy csodálatos kilátó található. Itt töltöttek el tanulóink 5 napot. A tábor célja a szlovák nyelv anyanyelvi környezetben való gyakorlása, az anyaország egyes nevezetességeinek, építészeti jegyeinek megismerése volt.
Az öt nap alatt kirándulást tettek Čierny Balog Erdészeti skanzenjébe, a Magas-Tátrába, ahol megnézték a Csorba-tavat és a Tarpataki-vízeséseket, a Dobsinai Jégbarlangba, a Szlovák Paradicsomba, Pribilinába, ahol egy különleges skanzenfalut láthattak és Liptószentmiklósra. Minden nap feltúráztak a hegytetőn található kilátóhoz, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Kráľová hola hegyre és a falura.
A tábor során el kellett sajátítaniuk a meglátogatott helyek szlovák földrajzi neveit, a gyakran használt szavakat és a látottak történetét. Utolsó napon számot adtak a tanult ismeretekből. A tanulók első alkalommal vettek részt ilyen jellegű szlovákiai táborban. Nagyon tetszett nekik, minden nap csodálattal áradoztak az aznap látottakról. Nem tudtak dönteni, hogy mi tetszett nekik a legjobban. Kísérőik voltak: Pincziné Szívós Virág, Sipos Anna és Kaszaláné Szabad Judit pedagógusok. Köszönjük áldozatos munkájukat.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Miniszterelnökségnek, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, az Országos Szlovák Önkormányzatnak és a mátraszentimrei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi támogatásukért, ami lehetővé tette a tábor megvalósítását.

nemzetisegi palyazat logok

 

 

Beszámoló a 66138/2017/NEFO számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 3.200.000 forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézményre az alábbi céllal: „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fejlesztésének finanszírozása”.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre, mint a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartója igényt nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához az oktatási intézmény telephelyén (Eötvös u. 5-7. szám), az óvoda udvarának felújítására, biztonságos burkolatának elkészítésére és kerti játékok megvásárlására.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2012. szeptember 1-jén vette át a helyi oktatási intézmény fenntartását. Azóta törekszik az intézmény oktatási feltételeinek javítására és épületének, környezetének felújítására. A 3,2 millió forint támogatást az óvodai udvaron lévő kresz-pálya felújítására és udvari játékok vásárlására vették igénybe. A kapott összegből ütésálló burkolattal borították le a pálya nyomvonalát és vásároltak 1 db rúgós kerti játékot, 1 db mérleghintát és 1 db 4 személyes rúgós lóherét.

A kapott támogatás végösszege 3.250.865 Ft volt, amihez a hiányzó részt (50.865 Ft) a helyi községi önkormányzat biztosította. 

A felújított udvar átadására szeptember első munkanapján került sor ünnepélyes keretek között. Az intézmény kis lakói boldogan vették birtokukba a felújított területet és az új játékokat. Az átadáson jelen voltak a fenntartó részéről Kaszaláné Szabad Judit nemzetiségi önkormányzati elnök, a települési önkormányzat részéről Stuller András polgármester, és Lászlóné Hajnal Márta Csilla intézményvezető. A gyermekek rövid kis műsorral köszöntötték a megjelent szülőket, vezetőket. Ezt követően Komlósiné Böszörményi Beáta óvodavezető üdvözölte a résztvevőket, majd Kaszaláné Szabad Judit elnök asszony átadta az udvart a gyermekeknek.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériumának és Mátraszentimre Községi Önkormányzatának, hogy anyagi támogatásukkal lehetőséget biztosítottak az általunk fenntartott intézmény felújításához.

emmi logo szines


Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc u. 16. Tel.:  30/854-7144

Tagjai:

  • Kaszaláné Szabad Judit, elnök
  • Szabad Dominika, alelnök
  • Kalinová Mária
  • Ládiné Stuller Franciska
  • Lőrik Istvánné

25 éves településünk Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata. 1994-ben alakult meg Blaskó György vezetésével. Alapító tagjai voltak még Kaszaláné Szabad Judit és Stuller György. Az alapvető feladatai mellett 2010-től felvállalta a Mátraszentimrei Szlovák Tájház működtetését, majd 2012. szeptember 1-jétől a helyi Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartását. 2016-ban nálunk került megrendezésre a Magyarországi Szlovákok Napja.


Slovenská národnostná samospráva

16. Rákóczi Ferenc u. Alkár 3235

Kontakt: tel.:  +36 30 854 7144

 

Členovia:

  • Judita Kaszalová Szabadová, predsedníčka
  • Dominika Szabadová zástupkyňa
  • Mária Kalinová
  • Franciška Ládiová Stullerová
  • Mária Lőriková

Naša Slovenská národnostná samospráva je 25 ročná. V roku 1994 sa ustavil pod vedením Juraja Blaskóva. Zakladujúci členovia boli ešte Judita Kaszalová Szabadová a Juraj Stuller. Pri podstatnými úlohami od roku 2010 príjali aj prácu fungovania miestneho oblastného domu, a od 1. septembra 2012. prevádzkovanie Hornomátranskej základnej školy a škôlky Ladislava Zakupszkého. V roku 2016 sa u nás zorganizovalo Deň Slovákov v Maďarsku.