• banner 1
 • banner 4
 • banner 2
 • banner 5
 • Mátraszentimre

 • ...a természeti élmény...

 • ...a kristálytiszta levegő...

 • ...a nyugodt pihenés térsége Magyarországon!

Tisztelt Felső-Mátra településeinek Üdülő Ingatlan Tulajdonosai!

Szeretném, ha tudnák, hogy Mátraszentimre Községi Önkormányzat mindent megtesz a települések lakosainak biztonságáért.

A koronavírus terjedése mindenki életét jelentősen megnehezíti, így a Felső-Mátra településein élőkét is.

Egyre növekvő teher hárul mind a lakosságra, mind pedig az önkormányzatra, és ez az elkövetkezendő időszakban csak súlyosbodni fog.

A világjárvány okozta veszélyhelyzet időszakában egyre többen gondolják úgy, hogy az eddig csak ritkán látogatott üdülőik a területi elhelyezkedésük miatt nagyobb védelmet nyújthat. Szemmel jól láthatóan megindult egy folyamat annak irányába, hogy az életvitelszerűen nagyvárosokban lakó és a Mátrában üdülővel rendelkező személyek, családok a járvány elől hétvégi házaikba menekülnek.

Jelen állapotban a szolgáltatók nincsenek felkészülve tömegek fogadására és az egészségügyi kapacitások is végesek.

Tisztelettel kérem a Mátrában üdülővel rendelkező ingatlantulajdonosokat, hogy mérlegelve a veszélyhelyzetet, felelősségteljes állampolgári magatartást tanúsítva ne utazzanak ide, maradjanak lakhelyükön! Ezzel csökkentik annak esélyét, hogy esetlegesen új gócpontok kialakulását hozzák létre a meglévők mellett. Járványveszély idején távolmaradásukkal tudják leginkább redukálni saját maguk és a helyiek veszélyeztetettségét!

Amennyiben fentieket figyelmen kívül hagyva mégis amellett döntenek, hogy a hétvégi házaikban töltik az elkövetkezendő időszakot, kérem vegyék fokozottan figyelembe, hogy a Felső-Mátra földrajzi fekvéséből eredően a tavasz ugyan beköszöntött, de a téli időjárási körülményekre még számítani kell. Ez gondot jelenthet azok esetében, akik egész télen nem jelentek meg üdülőikben , és esetlegesen fűtési lehetőségük nem biztosított.

Kérem, hogy fentieket mérlegelve hozzák meg döntéseiket.

Óvjuk egymás egészségét, vigyázzunk magunkra és egymásra is.

Mátraszentimre, 2020. március 20.

Köszönettel:

Előházi Péter s.k.

polgármester

Kereskedők tájékoztatása

Tisztelt Felső-Mátra településeinek Kereskedői!

Önök előtt is ismert, hogy a koronavírus terjedésére tekintettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el.

A Kormány 2020. március 16-án újabb rendkívüli és csoportosulásokat korlátozó intézkedéseket hirdetett ki, melyek 2020. március 17-én lépnek hatályba.

Az újonnan hozott intézkedések érintik a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzleteket és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzleteket is.

 

 • Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, kivéve az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan.

 

 • Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottakon kívül tartózkodni tilos.

 

Szabálysértést követ el, aki az intézkedéseket megszegi, és ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedően bírságolható.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, szükség esetén meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhat.

Ezúton kérem a Tisztelt Kereskedőket, hogy az intézkedéseket tevékenységük gyakorlását érintően mérlegeljék, amennyiben továbbra is nyitva tartanak, az intézkedéseket tartsák be.

Szeretném, ha tudnák, hogy Mátraszentimre Községi Önkormányzat mindent megtesz a település lakosainak biztonságáért.

Az elsődleges cél továbbra is a megelőzés.

Kérem a lakosságot, hogy elsődlegesen az alábbi internetes felületeken tájékozódjanak, és pánikkeltés nélkül, de kellő súllyal kezeljük a veszélyhelyzetet.

https://koronavirus.gov.hu/

https://www.nnk.gov.hu/

https://magyarkozlony.hu/

https://matraszentimre.hu

Óvjuk egymás egészségét, vigyázzunk magunkra és egymásra is.

Mátraszentimre, 2020. március 16.

Köszönettel:

dr. Tarnóczi Erzsébet helyett:

dr. Hetzmann Szabina s.k.

aljegyző

A 70. életévüket betöltött személyek felhívása és az újabb óvintékedések

Tisztelt Felső- Mátra településeinek Lakosai!

Szeretném, ha tudnák, hogy Mátraszentimre Községi Önkormányzat továbbra is mindent megtesz a települések lakosainak biztonságáért.

Az elsődleges cél továbbra is a megelőzés.

Kérem a lakosságot, hogy elsődlegesen az alábbi internetes felületeken tájékozódjanak, és pánikkeltés nélkül, de kellő súllyal kezeljük a veszélyhelyzetet.

https://koronavirus.gov.hu/

https://www.nnk.gov.hu/

https://magyarkozlony.hu/

https://matraszentimre.hu

A Kormány 2020. március 16-án újabb rendkívüli és csoportosulásokat korlátozó intézkedéseket hirdetett ki, melyek 2020. március 17-én lépnek hatályba:

 • Lezárták Magyarország határait a személyforgalom előtt.

 • A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy vállalja, hogy lakóhelyét nem hagyja el, (és családtagjai, hozzátartozói, ismerősei, szomszédai nem tudnak segítséget nyújtani számára,) kérheti az önkormányzattól az ellátásáról való gondoskodást. Az ellátásról való gondoskodás megszervezése a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

 • A rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos. Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

 

 • Tilos a látogatása

  • az előadó-művészet valamennyi ágának (színház, tánc-, zeneművészet),

  • a mozinak,

  • közgyűjteménynek (könyvtár), közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek.

 

 • Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, kivéve az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan.

 

 • Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottakon kívül tartózkodni tilos.

 

Utóbbi négy pont vonatkozásában szabálysértést követ el, aki az intézkedéseket megszegi, és ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedően bírságolható.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, szükség esetén meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhat.

Kérem a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy amennyiben szigorúan otthon maradnak, és családtagjaik a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben nem tudnak segítségükre lenni, úgy a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltségének központi telefonszámán (37/376-410 7-es mellék) jelezzék, ahol megtörténik az adategyeztetés és igényfelmérés.

Óvjuk egymás egészségét, vigyázzunk magunkra és egymásra is.

Segítségre szoruló idős bejelentése

 

Mátraszentimre, 2020. március 16.

Köszönettel:

Előházi Péter s.k.

polgármester

Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Felső-Mátra településeinek Lakosai!

Mindannyian tudjuk, hogy a koronavírus Magyarországon is megjelent.

Szeretném, ha tudnák, hogy Mátraszentimre Községi Önkormányzat mindent megtesz a települések lakosainak biztonságáért.

Az elsődleges cél továbbra is a megelőzés.

A szakmai iránymutatásokat a Kormány által felállított Operatív Törzs, az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az egészségügyi intézményrendszer adhatja meg.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kormány mindig rendszerezetten a közvélemény és a sajtó rendelkezésére bocsájtja a megbízható híreket, naponta egyértelmű eligazodást kínál azzal, hogy a szakértők az operatív törzs ülései után, minden délután kiállnak a sajtó elé és tájékoztatást adnak a rendelkezésre álló információkról, melyet a lakosságnak is folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.

A meghozott intézkedések mind az egészség és az emberi élet védelmét szolgálják.

Kérem a lakosságot, hogy elsődlegesen az alábbi internetes felületeken tájékozódjanak, és pánikkeltés nélkül, de kellő súllyal kezeljük a veszélyhelyzetet.

https://koronavirus.gov.hu/

https://www.nnk.gov.hu/

https://magyarkozlony.hu/

A vírus az idős betegcsoportok esetében magasabb kockázattal jár, éppen ezért az óvintézkedések betartásával óvjuk egymás és kifejezetten az idősebb embertársaink egészségét.

Az elkövetkezendő időben elsődlegesen az alábbiak betartása szükséges a megelőzés érdekében:

 • Igyekezzünk a lehető legkevesebb emberrel kapcsolatba kerülni.

 • Az idősek a lehető legritkábban menjenek boltba, közösségbe.

 • Az idősebb családtagok számára segítség nyújtása bevásárlás, gyógyszerbeszerzés esetén.

 • A rendszeres kézmosás szappannal és vízzel, alkalmanként legalább 20 másodpercig.

 • Minél gyakoribb szellőztetés.

 • Szabad levegőn sétálni javasolt, csak ne csoportosan történjen.

 • Tervezett utazásainkat lehetőség szerint mondjuk le, halasszuk el.

 • A hivatalos ügyeinket - a személyes megjelenéshez kötött ügyintézés kivételével – telefonon vagy elektronikus úton intézzük.

Fontos a tünetek korai felismerése, amelyek

 • COVID-19 jellemző tünetei: láz, köhögés, légszomj

 • ritkábban jelentkező tünetek: izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, fáradtság, zavartság, mellkasi fájdalom.

Ha a fenti tünetek közül valamelyik igazolódik Önnél, vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, telefonon (ne menjen be a rendelőbe), vagy hívja zöld számok (06 80 277 455 vagy 06 80 277 456) valamelyikét további segítségért.

Gyermekeket érintő intézkedések:

 

2020. március 16-tól (hétfőtől) a diákok nem mehetnek be az iskolába, de ez nem tanítási szünet, a tanítás folytatódik. Új oktatási munkarend lép életbe: tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. 

A megváltozott munkarend zökkenőmentes gyakorlati kivitelezése érdekében a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda Intézményvezetője és pedagógusai, valamint az intézményt fenntartó Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is mindent megtesz.

A gyermekek ilyen rendszerben történő legmagasabb szintű oktatása érdekében kérjük, hogy a szülők megértéssel és türelemmel kezeljék a kialakult veszélyhelyzeti intézkedéseket.

Az óvodai neveléssel kapcsolatban rendkívüli szünet elrendelésére sor kerülhet a veszélyhelyzetre vonatkozóan kihirdetett kormányrendelet értelmében. Szükség esetén a település polgármestere hozhat döntést, mérlegelve, hogy a szünet elrendelése esetén szülői igény alapján gyermekfelügyeletet kell biztosítani. A szülőket soron kívül értesíteni fogjuk, amennyiben ilyen döntés születik.

A gyermekek étkeztetése a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában a települési önkormányzat feladata.

Kérjük az otthon maradó tanulók, gyermekek szüleit, hogy az étkeztetési igényeket (a lemondásokat is ideértve) az önkormányzati konyha 37/376-540-es telefonszámán és az iskola 37/376-437-es telefonszámán is egyidejűleg jelezni szíveskedjenek az eddig megszokott rendnek megfelelően.

Óvjuk egymás egészségét, vigyázzunk magunkra és egymásra is!

Mátraszentimre, 2020. március 15.

Köszönettel:

Előházi Péter s.k.

polgármester

Hirdetmény - Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 28-ai üléséről

Mátraszentimre Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. január 28-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem:

 • Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I.28.) önkormányzati határozata a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról (határozat megtekintése)
 • Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I.28.) önkormányzati határozata a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó, Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság ügyrendjének elfogadásáról (határozat megtekintése)
 • Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (I.28.) önkormányzati határozata Mátraszentimre Községi Önkormányzat új Gazdasági Programjának előterjesztéséről (határozat megtekintése)

 

A hirdetmények megtekinthetők a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltségén, a www.matraszentimre.hu honlapon.

 

Mátraszentimre, 2020. január 29.

dr. Tarnóczi Erzsébet jegyző helyett:

dr. Hetzmann Szabina

adobevallas

Adóbevallások

kerelem

Kérelmek

ingatlan

Eladó ingatlanok