• banner 1
 • banner 4
 • banner 2
 • banner 5
 • Mátraszentimre

 • ...a természeti élmény...

 • ...a kristálytiszta levegő...

 • ...a nyugodt pihenés térsége Magyarországon!

Tűzgyújtási tájékoztató

T Ű Z G Y Ú J T Á S I T Á J É K O Z T A T Ó

Heves megye területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint ezek határaitól számított kétszáz méteren belüli területre,

2020. április 3-tól általános tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint a közút és vasút menti fásításokban, továbbá a parlag- és gazégetés is. Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 10 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Tájékoztatom továbbá a Felső-Mátra települései ingatlanainak tulajdonosait, hogy amennyiben nincs érvényben tűzgyújtási tilalom, Mátraszentimre közigazgatási területén a Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a település-tisztaságról, a közterületek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 10/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelete értelmében avar és hulladék égetésre az alábbi szabályok vonatkoznak:

 • Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

 • Avart és kerti hulladékot égetni szeptember 15. és május 15. között megfelelő légköri viszonyok esetén, és az illetékes katasztrófavédelmi szerv felé történő bejelentés megtételét követően polgármesteri engedéllyel lehet.

 • Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.

 • A szabadban tüzet gyújtani vagy tüzelőberendezést használni csak a kijelölt helyen és csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne okozzon, élet-, egészség- és vagyonvédelmet ne veszélyeztessen.

 • Az Országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom időtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos az avar és kerti hulladék égetése.

Mátraszentimre, 2020. április 9.

Előházi Péter

polgármester

Felső-mátrai mise elérhetősége

Kedves Felső-Mátraiak!

 

A  koronavírus miatt bevezett kijárási korlátozás miatt az ünnepek alatt Dobák Gábor plébános úr online misét tart, melyet az alábbi linken (http://mise.matraszentimre.hu) érnek el. Amenyiben feliratkoznak a Plébánia Mátraszentimre Youtube csatornájára, nem maradnak le a többi miséről sem.

 

Valamennyiüknek áldott húsvéti ünnepeket,  jó egészséget kívánunk!

Fogyatékossággal és autizmussal élő lakosok felhívása

Tisztelt Felső- Mátra településeinek Lakosai!

Tisztelt Felső- Mátra településeinek

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉS AUTIZMUSSAL ÉLŐ LAKOSAI!

Szeretném, ha tudnák, hogy Mátraszentimre Községi Önkormányzat továbbra is mindent megtesz a települések lakosainak biztonságáért.

Kérem, hogy a Felső-Mátra településeinek fogyatékossággal és/vagy autizmussal élő lakosai vegyék fel a kapcsolatot a Mátraszentimre Községi Önkormányzattal annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet idején minden szükséges segítséget megkaphassanak.

Kérem továbbá a Felső-Mátra településeinek lakosait, a fogyatékossággal és/vagy autizmussal élő személyek családtagjait hogy amennyiben környezetükben fogyatékos személyekről van tudomásuk, úgy szintén értesítsék a Mátraszentimre Községi Önkormányzatot.

HÍVJÁK A 06-37/376-410-ES TELEFONSZÁMOT,

VAGY ÍRJANAK AZ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-MAIL CÍMRE.

A Kormány KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL rendelkezett, mely 2020. március 28. napjától 2020. április 11. napjáig van érvényben.

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. (tömegközlekedés során is)

 

 • Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

 

 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására alapos indokkal kerülhet sor.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, szükség esetén meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhat. szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Az elsődleges cél továbbra is a megelőzés.

Kérem a lakosságot, hogy elsődlegesen az alábbi internetes felületeken tájékozódjanak, és pánikkeltés nélkül, de kellő súllyal kezeljük a veszélyhelyzetet.

https://koronavirus.gov.hu/

https://www.nnk.gov.hu/

https://magyarkozlony.hu/

https://matraszentimre.hu

Óvjuk egymás egészségét, vigyázzunk magunkra és egymásra is.

Mátraszentimre, 2020. április 1.

Köszönettel:

Előházi Péter s.k.

polgármester

Kijárási korlátozás

Tisztelt Felső- Mátra településeinek Lakosai!

Szeretném, ha tudnák, hogy Mátraszentimre Községi Önkormányzat továbbra is mindent megtesz a települések lakosainak biztonságáért.

A Kormány megalkotta a 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletet a

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL.

2020. március 28. napjától 2020. április 11. napjáig az alábbi rendelkezések lesznek érvényben:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. (tömegközlekedés során is)

 • Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Alapos indok:

 1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

 1. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

 1. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

 1. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés (külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani),

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá (lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva) a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

FONTOS!

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, szükség esetén meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhat. szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Az elsődleges cél továbbra is a megelőzés.

Kérem a lakosságot, hogy elsődlegesen az alábbi internetes felületeken tájékozódjanak, és pánikkeltés nélkül, de kellő súllyal kezeljük a veszélyhelyzetet.

https://koronavirus.gov.hu/

https://www.nnk.gov.hu/

https://magyarkozlony.hu/

https://matraszentimre.hu

Kérem a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy amennyiben szigorúan otthon maradnak, és családtagjaik a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben nem tudnak segítségükre lenni, úgy a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltségének központi telefonszámán (37/376-410 7-es mellék) jelezzék, ahol megtörténik az adategyeztetés és igényfelmérés.

Óvjuk egymás egészségét, vigyázzunk magunkra és egymásra is.

Mátraszentimre, 2020. március 27.

Köszönettel:

Előházi Péter s.k.

polgármester

Copy   |   Append   |   Search

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. évi Munkaterv információk

Tisztelt Felső-Mátra településeinek Lakosai!

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2019.(XII.17.) önkormányzati határozatával fogadta el a 2020. évi Munkatervét.

A 2020. évi Munkaterve tartalmazza a tervezett Általános Közmeghallgatások időpontját is.

Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a koronavírus terjedésére tekintettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el.

A veszélyhelyzetre tekintettel meghozott óvintézkedések között szerepel, hogy aki teheti, maradjon otthon, a rendezvények megtartására nem kerülhet sor, és kisebb közösségek szerveződése sem javasolt.

A 2020. évben munkaterv szerint 2020. április 6. és 7. napjára tervezett Általános Közmeghallgatások megtartását a veszélyhelyzet megszüntetéséig elhalasztom. A veszélyhelyzet megszüntetését követően a pontos időpontokról a lakosságot és üdülőtulajdonosokat értesíteni fogom.

Fentiek tekintetében kérem szíves megértésüket.

A meghozott intézkedések mind az egészség és az emberi élet védelmét szolgálják.

Kérem a lakosságot, hogy elsődlegesen az alábbi internetes felületeken tájékozódjanak, és pánikkeltés nélkül, de kellő súllyal kezeljük a veszélyhelyzetet.

https://koronavirus.gov.hu/

https://www.nnk.gov.hu/

https://magyarkozlony.hu/

https://matraszentimre.hu

A vírus az idős betegcsoportok esetében magasabb kockázattal jár, éppen ezért az óvintézkedések betartásával óvjuk egymás és kifejezetten az idősebb embertársaink egészségét.

Ha az ismert tünetek közül valamelyik igazolódik Önnél, vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, telefonon (ne menjen be a rendelőbe), vagy hívja zöld számok (06 80 277 455 vagy 06 80 277 456) valamelyikét további segítségért.

Továbbra is kérem a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy amennyiben szigorúan otthon maradnak, és családtagjaik a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben nem tudnak segítségükre lenni, úgy a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltségének központi telefonszámán (37/376-410 7-es mellék) jelezzék, ahol megtörténik az adategyeztetés és igényfelmérés.

Óvjuk egymás egészségét, vigyázzunk magunkra és egymásra is.

Mátraszentimre, 2020. március 24.

Köszönettel:

Előházi Péter s.k.

polgármester

adobevallas

Adóbevallások

kerelem

Kérelmek

ingatlan

Eladó ingatlanok