• banner 1
 • banner 4
 • banner 2
 • banner 5
 • Mátraszentimre

 • ...a természeti élmény...

 • ...a kristálytiszta levegő...

 • ...a nyugodt pihenés térsége Magyarországon!

Közzétételi lista II/1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A Polgármesteri Hivatal feladatait meghatározó jogszabályok

1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai során a Polgármesteri Hivatal az önkormányzatnak az Ötv. 8. § (4) bekezdésében előírt kötelező feladatok előkészítését és végrehajtását látja el az alábbiakban:

 • egészséges ivóvízellátás
 • óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés
 • egészségügyi és szociális alapellátás
 • közvilágítás
 • helyi közutak és a köztemető fenntartása
 • nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülésének biztosítása.

2. Az önkormányzatnak az Ötv. 8. (1) bekezdésében előírt további feladatainak előkészítése és végrehajtása során:

 • településrendezés és településfejlesztés
 • épített és természeti környezet védelme
 • vízrendezés, csapadékvíz elvezetése, csatornázás
 • köztisztaság biztosítása
 • gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
 • könyvtári szolgáltatás
 • helyi közösségi színtér biztosítása
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről
 • gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól
 • közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
 • közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása
 • egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
 • lakásgazdálkodás.
adobevallas

Adóbevallások

kerelem

Kérelmek

ingatlan

Eladó ingatlanok